Hoofdmenu

Meer dan anderhalf jaar hebben wij er op moeten wachten; maar op woensdag 18 juni 2008  was het dan zo ver: de laatste twee van een serie van vijf glas-in-lood-ramen van de bekende Nijmeegse kunstenaar / glazenier Ted Felen werden onthuld door de Nijmeegse burgermeester, dhr. Thom de Graaf.

De onthulling van het eerste, centrale raam was in december 2005; de volgende twee werden onthuld in oktober 2006. Beide onthullingen door toenmalig burgermeester mw. Guusje ter Horst.
De ramen zijn een geschenk van de Stichting Raamkunst Nijmegen 2000 aan de gemeente Nijmegen. Met de laatste onthulling is het project van deze Stichting voltooid.


In febr. 2005 was Ted Felen tijdens de maandelijkse oecumenische viering in de kapel aanwezig om na afloop zijn plannen voor het plaatsen van een 5-tal door hem ontworpen (én te maken)  gebrandschilderde, glas-in-lood ramen in de Sint Jacobskapel toe te lichten.
De vijf ontwerpen voor de Jacobskapel  zijn gebaseerd op het scheppingsverhaal. Het centrale raam achter het koor heeft een ‘zon’ die precies door het kruisbeeld (van Klaus van der Logt) voor het altaar schijnt. De overige vier ramen hebben afbeeldingen die verwijzen naar de verschillende elementen zoals water, vuur en wind.

Over het ontwerp was vóór die zondag in februari 2005 al enige tijd overleg gepleegd in - en met het bestuur van de Vrienden van de St. Jacobskapel. Het bestuur vond de oorspronkelijke plannen van Ted Felen  te ‘bont’ c.q. te kleurrijk; ze zouden de eenvoud en openheid van de kapel te veel geweld aandoen. 
Die zondag in februari 2005 werd het nieuwe ontwerp met luid applaus verwelkomd. Door toepassing van transparant glas zou nu wel het zicht op de buitenwereld, met name de St. Stevenstoren, behouden blijven. Waar Felen anders van de kleuren is, heeft hij voor de uit de vijftiende eeuw daterende kapel een sobere compositie bedacht. Alleen soberheid past de kapel, aldus Felen, omdat ‘de kapel de schoonheid heeft van armoede en eenvoud’. foto Erik van 't Hullenaar

 

De bijeenkomst op 18 juni 2008 werd geopend door dhr. J. Appels, voorzitter van de Stichting Raamkunst Nijmegen 2000. Vervolgens greep voorzitter Pieter Niesten van de St. Vrienden Jacobskapel de gelegenheid aan om de burgermeester te attenderen op de bijzondere positie van zowel de Jacobskapel als van Nijmegen in verleden én heden van de pelgrimage naar Santiago de Compostela, zowel regionaal als landelijk. Als voorbeeld werd genoemd het recente initiatief in het nabije Rheinland om een nieuwe Jakobsweg te laten beginnen in Nijmegen. Niesten deed een beroep op de burgermeester voor meer steun aan de Jacobskapel.

De burgemeester verrichtte daarna de onthullingshandeling van de nieuwe ramen. 
Vervolgens gaf dhr. de Graaf aan géén cadeaus bij zich te hebben, maar wel de noodkreet goed te hebben verstaan. Volgens hem past de Jacobskapel prima in plannen van het Gemeentebestuur om met name meer werk te maken van de bijzondere geschiedenis van Nijmegen. En nodigde hij Niesten uit om de noden van de kapel nader bij hem in te dienen.