Hoofdmenu

foto kapel _1.jpgIn de Oude Benedenstad van Nijmegen is een kleine kapel uit de 15 eeuw als historisch monument bewaard gebleven.

Sinds 1998 wordt deze kapel beheerd door een toen nieuw opgerichte Stichting 'Vrienden van de Sint Jacobskapel'.

Het beheer van de kapel is gericht op het behoud van haar religieuze functie én op een gevarieerd gebruik in culturele en historische betekenis: er zijn (oecumenische) vieringen, dikwijls gevolgd door vertellingen van Pelgrims; er zijn trouwerijen en doopplechtigheden; concerten en exposities. Maar de ruimte van de kapel kan ook gehuurd worden voor (kleine) bijeenkomsten of om er te repeteren.

Last but not least: de kapel vervult, net als vroeger, een rol als ontmoetingsplek voor pelgrims (met name de pelgrimage naar Santiago de Compostella). Pelgrims komen bij elkaar in de maandelijkse oecumenische viering (2e zondag van de maand); vertrekkende pelgrims ontvangen voor vertrek hier de zegen; en kunnen een stempel in hun pelgrimspas krijgen. Sinds begin 2005 is er een 'Pelgrimsgroep Nijmegen', welke al dan niet vanuit de kapel een aantal wandelzaterdagen organiseert.

Vanaf einde april t/m einde september is de kapel op zaterdag geopend van 11.30  tot ca 17.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers (winkelend publiek uit Nijmegen en omgeving en/of toeristen) te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom.

Middels deze website willen de ‘Vrienden’ u nader informeren over diverse aspecten van dit initiatief; zowel in algemene zin als over lopende en komende activiteiten.

Wij staan open voor uw eventuele reacties met opmerkingen en / of suggesties; voor adresgegevens: zie onder 'Contact' in het menu van de bovenbalk.