Hoofdmenu

Nieuws d.d. eind november 2017:

 1.      Op dinsdag 8 november j.l. is thuis in Beuningen, na een kort ziekbed, onze Jacobsvriend Theo Willems overleden. Theo kwam graag en met enige regelmaat in de Jacobskapel; deed mee aan vele pelgrimswandelingen, kon enthousiast vertellen over zijn roei-ervaringen (o.a. op de Waal) en over zijn plannen voor toekomstige pelgrimswandelingen.
  Begin oktober had Theo nog een fijn afscheid bij gelegenheid van zijn pensionering bij de Boldershof in Druten; Theo was daar vele jaren werkzaam als docent creatieve vakken.
  Kort na dit afscheid kwam aan het licht dat Theo ernstig ziek was. Hij hoopte even nog wat extra tijd te krijgen door een behandeling in het ziekenhuis. Tot zijn grote teleurstelling bleek dat al niet meer mogelijk. Daarna ging het ongelooflijk snel erg slecht met Theo; en overleed hij al op 8 november. Op 15 november j.l. hebben wij afscheid genomen van Theo; op zijn uitdrukkelijke verzoek was Henk Gols als voorganger betrokken bij de herinneringsdienst in de kapel van Boldershof.
  Wij wensen zijn vrouw Marian en zijn (klein-) kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
 2. Op de maandag voor de Vierdaagse is onze kapel nu al weer een aantal jaren het trefpunt voor Jacobspelgrims uit het gehele land, die ook graag meedoen aan de Vierdaagse. De belangstelling hiervoor is van jaar tot jaar flink gegroeid. Martha en Frits Jans én Hannie Willems hebben er ook dit jaar voor gezorgd dat het een gezellige boel was en alles op rolletjes verliep. Wij hopen en verwachten dat zij, bij leven en welzijn, ongetwijfeld volgend jaar weer graag hun medewerking verlenen.
 3. Eind augustus j.l. hoorden wij onverwacht over (ver-) bouwplannen in de direct omgeving van de Jacobskapel. In het naastgelegen ‘pakhuis’ zullen een aantal appartementen gerealiseerd worden.
  Al een paar weken later werd er begonnen met sloop- en bouwwerkzaamheden. De ruimte rondom de kapel werd vrijwel helemaal afgesloten met hekwerk, op het pleintje bij de Papengas zijn boom en kunstwerk verwijderd; en is er een hijskraan, een bouwkeet en diverse bouwmaterialen, etc. geplaatst. Inmiddels is de bouw in volle gang en zal naar verwachting in april 2018 het werk gereed zijn
  De kapel is nog bereikbaar via een relatief nauwe toegang (een beetje ‘kruip door, sluip door’). Een beetje behelpen dus.
  Wij verwachten dat zodra alles klaar en afgewerkt is wij tegen elkaar zeggen: ‘het is er beter van geworden’. Een opgeknapte én bewoonde omgeving is beter dan de oude, onbewoonde troep die wij maar al te goed kennen.
 4. Op zaterdag 30 september jl. hadden wij het druk met een 2-tal ontvangsten: ’s ochtends om 10 uur was er een groep pelgrims uit Xanten; zij gebruikten de kapel voor de start van hun pelgrimage van Nijmegen naar Keulen; en willen later verder naar Santiago de Compostela. Ontvangst (met koffie en iets lekkers) door Martha en Frits Jans én Pieter Niesten.
  Direct aansluitend kwam er een groep van ca 50 personen, verdeeld in 2 kleinere groepen vanuit de Stichting Gelderse Oude Kerken. Deze mensen hadden hun najaarsexcursie en deden daarbij meerdere Nijmeegse locaties (Valkhofkapel, Molenstraatkerk, etc.) aan. Hetzelfde ontvangstcomité vertelde kort iets over de kapel en haar geschiedenis; en natuurlijk was er ook weer koffie.
  Beide groepen maakten hun dankbaarheid voor de gastvrije ontvangst duidelijk kenbaar.
 5. Vorige keer hebben wij gemeld dat de ‘Blauwe Salon’ na 1 jaar gebruik van de kapel inmiddels al weer vertrokken is naar een iets grotere locatie. Ook hebben wij gemeld dat er sinds mei jl. op vele donderdagavonden Yogalessen worden gegeven, op de zolder. De organisator is zeer tevreden over de kapelruimte en wil voorlopig graag doorgaan.
  Recent waren ook een 2-tal bijeenkomsten van oud-medewerkers van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) op de kapelzolder waarbij een oud-medewerker van het Gemeentearchief van Nijmegen een lezing gaf over de geschiedenis van Nijmegen.
  Momenteel lopen er nog diverse andere contacten met mensen over éénmalige of meer structurele activiteiten in de Jacobskapel. Wij zijn er maar druk mee, maar het levert ook vele leuke contacten op.
 6. Op 8 november hebben we weer met een aantal mensen, die aan de zaterdag-openstelling hebben meegewerkt, kort het jaar geëvalueerd.
  De conclusie was dat het zaterdagbezoek weer aan alle verwachtingen heeft voldaan. Alle aanwezigen hebben ook genoten van de vele gesprekken die ze hebben gevoerd met de bezoekers. Daarnaast waren vele bezoekers verbaasd dat in de kapel ook nog
  maandelijks diensten worden gehouden.
  Het voorstel van de aanwezigen, om komend jaar de openingstijd op zaterdag van 11.30 uur tot 17.00 uur te houden, kon iedereen mee instemmen.

 7. EU-Regiobijeenkomst Graefenthal
  De werkgroep regio Limburg van het Genootschap St. Jacobus organiseert op zaterdag 24 maart 2018 een EU-regiobijeenkomst op het voormalige complex van het Klooster Graefenthal, Maasstrasse 48-50 te Goch-Asperden.  De Limburgers nodigen ons als Vrienden van de Jacobskapel van harte uit om deel te nemen aan deze informatieve-/uitwisselings-bijeenkomst.  Het programma bestaat o.a. uit een film over het voormalige Rijk van Gelre met Graefenthal als middelpunt, een film over het Jacobspad van Millingen naar Maastricht, excursie over het terrein en in de gebouwen van Graefenthal, bij redelijk weer een wandeling over het Jacobspad langs de Niers, uitwisseling van programma-activiteiten 2018, een inspirerende gastspreker en een optreden van flamenco-gitarist en fado-zangeres en uiteraard een lunch.
  Het precieze programma, hoe aan te melden en andere nuttige informatie zal u in de komende tijd nog apart worden toegezonden. Wellicht goed om deze datum nu al vast te reserveren in uw agenda!